Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng

Hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của game bắn cá online (CTD)

10-02-2023

Căn cứ Quyết định số 1452/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về việc ban hành hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của Trường Kinh doanh (COB); Trường Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (CELG); Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng , game bắn cá online công bố các hướng nghiên cứu chính (Research Mainstreams) của trường như sau:

 1. Giáo dục thông minh (Smart Education)
 2. Sống thông minh (Smart Living)
 3. Kỹ năng và tri thức số trong giáo dục đại học (Digital skills and literacy in higher education)
 4. Phòng thí nghiệm thực tế (Living Lab)
 5. Toán ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh, quản lý (Applied mathematics in economics, business and management)
 6. Thống kê ứng dụng trong kinh tế, kinh doanh, quản lý (Statistics in economics, business and management)
 7. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh tế, kinh doanh, công nghệ, thiết kế, y học, kĩ thuật, nông nghiệp (Artificial intelligence in economics, business, technology and design)
 8. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo (Artificial intelligence in education and training) 
 9. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý dữ liệu đa phương tiện: signal, time series, speech, image, video và các ứng dụng liên quan (Artificial intelligence applications for multimedia data processing: signal, time series, speech, image, video and related applications)
 10. Ứng dụng dữ liệu lớn vào kinh tế, kinh doanh, công nghệ, thiết kế, y học, kĩ thuật, nông nghiệp, xã hội (Bigdata application in economics, business, technology and design, medicine, technology)
 11. Ứng dụng dữ liệu lớn cho giáo dục và đào tạo (Bigdata application in education and training)
 12. Các nghiên cứu cơ bản liên quan đến khoa học máy tính và toán ứng dụng (Basic research in computer science and applied mathematics)
 13. Các định hướng khác theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Trường Công nghệ và Thiết kế (Others)

Tin tức liên quan

Xem tất cả
Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài NCKH cấp UEH năm 2022 do game bắn cá online được phân cấp quản lý
 1. Đối tượng đăng ký
 • Viên chức của game bắn cá online (CTD)
 • Lĩnh vực CTD khuyến khích thực hiện đối với đề tài cấp Trường năm 2022 dựa theo các hướng nghiên cứu chính đã được ban hành bao gồm: Sống thông minh (Smart Living); Khả năng phục hồi trong tương lai (A Future resilience through Smar-City lens: smart education, smart living, urban living, sustainability); Ứng dụng công nghệ trong kinh tế, kinh doanh (Applied Technology for Longevity of Business Life: FinTech, Crypto-curency, Technology Innovation, Open Innovation, Startup); Phân tích dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Data Analytics, Big Data and AI for different fields); Ứng dụng toán trong các lĩnh vực của cuộc sống (Applied Mathematics for life; Simulation Methodology; Engineering Mathematics).
 1. Loại đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH do CTD quản lý
 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH bao gồm (1) đề tài cấp Trường và (2) đề tài nghiên cứu phát triển tình huống.
 1. Đối với đề tài nghiên cứu khoa học cấp UEH trọng điểm: Đề tài này sẽ do Phòng Quản lý Khoa học – Hợp tác quốc tế UEH quản lý và mở rộng cho tất cả viên chức UEH.
 1. Cách thức và thời gian thực hiện
 • Viên chức CTD thực hiện thuyết minh đề tài truy cập vào hệ thống dashboard/mục Quản lý khoa học hoặc vào đường link: , chọn mục Thuyết minh đề tài để thực hiện thuyết minh đề tài và chỉnh sửa thuyết minh theo góp ý của các phản biện kín và độc lập.
 • Thời gian thực hiện thuyết minh đề tài: Trước ngày 25/8/2022.
 1. Tiến độ xét duyệt đề tài (dự kiến)
27/07/2022 Trình kế hoạch và quy trình quản lý đề tài NCKH với Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo Trường Công nghệ và Thiết kế
28/07/2022 Ban hành thông báo đăng ký đề tài NCKH
25/08/2022 Hạn cuối nộp thuyết minh đề tài
05 – 09/09/2022 Họp Hội đồng khoa học và Đào tạo sơ duyệt hồ sơ đề tài NCKH
10/09 – 07/10/2022 Phân công phản biện và hoàn tất công tác phản biện, chỉnh sửa
14/10/2022 Thông báo kết quả tuyển chọn đề tài và tổ chức thực hiện

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổng hợp – game bắn cá online (Trần Hoàng Thanh Phương, email: [email protected], điện thoại: 028.38530830 (ext. 117) – 0908.542.664).

(Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

Xem chi tiết