Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng

Thông tin liên hệ

Khoa Toán – Thống kê

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

[email protected]

Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.35265816

[email protected]

Khoa Thiết kế Truyền thông

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

[email protected]

Viện Đổi mới sáng tạo

232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

028.39309338

[email protected]

Viện Đô thị thông minh và Quản lý

232/6 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

028.39309589 – 028.39309269

[email protected]

Viện Công nghệ thông minh và tương tác

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

[email protected]

Viện Toán ứng dụng

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

sktbcs.com

Trung tâm đào tạo Công nghệ và Thiết kế UEH

36 Đào Duy Từ, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.39574217

[email protected]

Phòng Tổng hợp

279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, TP.HCM

028.38530830

thsktbcs.com